Vi fakturerer som udgangspunkt den pris for nettariffer og net-abonnementer, som opkræves af dit el-netselskab, direkte videre til dig - uden fortjeneste. Du finder dit el-netselskabs priser på deres hjemmeside. Her kan du se en oversigt over netselskabernes prislister pr. 1. april. Er du i tvivl om hvem dit netselskab er, har Dansk Energi udarbejdet et Danmarks kort med oversigt over alle netselskaberne. Du finder kortet her.

Afgifter

Vi opkræver på vegne af staten og Energinet.dk en række afgifter, der er uafhængig af dit el-netselskab. For mere detaljeret information om Energinet.dk’s afgifter og evt. særlige forhold for erhvervskunder henvises til Energinet.dk.

Gebyroversigt

Lukning og åbning af installation Viderefakturering af gebyr fra el-netselskab
Besøg med henblik på afbrydelse - momsfri Ja
Åbning/lukning i.f.m. eltjek i.f.m. salg af huse Ja
Fjernbetjent lukning inden for normal åbningstid - momsfri Ja
Fjernbetjent lukning uden for normal åbningstid - momsfri Ja
Genåbning inden for normal åbningstid Ja
Genåbning uden for normal åbningstid Ja
Fjernbetjent genåbning inden for normal åbningstid Ja
Fjernbetjent genåbning uden for normal åbningstid Ja
Fogedforretning, udkørende Ja
Betaling for diverse ydelser vedr. forbrugerafregning: Viderefakturering af gebyr fra el-netselskab
Adm. gebyr mgl. indsendelse af selvaflæsningskort Ja
Aflæsningsbesøg pga. manglende selvaflæsning Ja
Skønnet aflæsning Ja
Gebyr for ekstraordinær måleraflæsning med regning midt i periode (aperiodisk opgørelse) Ja
Målergebyrer Viderefakturering af gebyr fra el-netselskab
Målerundersøgelse på akkrediteret værksted (efter regning) Ja
Målerundersøgelse på stedet Ja
Nedtagning af måler Ja
Genopsætning af nedtaget måler Ja
Diverse gebyrer Viderefakturering af gebyr fra el-netselskab
Gebyr for forgæves kørsel Ja
*For at kunne se de nøjagtige priser, henvises der til netselskabets hjemmeside.

 

Øvrige gebyrer: Excl. moms    Inkl. moms    
Flytteopgørelse eller ekstra opgørelse Kr. 68,00 Kr. 85,00
Papirfaktura med giro-opkrævning Kr. 36,00 Kr. 45,00
Oprettelse og ændring af betalingsaftale Kr. 105,00
Betalingsgebyr for opkrævning via Betalingsservice - BS Kr. 0,00
Rykkerskrivelser:
Rykkerskrivelse (rykker 1) Kr. 100,00
Inkassomeddelelse (rykker 2) Kr. 100,00
* renter efter renteloven

Kr. 85,00
Kr. 85,00
Kr. 85,00
Kr. 270,00

Har du brug for hjælp?

Du er meget velkommen til at kontakte vores kundeservice. Ring til os på 70 13 19 00. Vi har åbent på telefonerne alle hverdage kl. 08-16, fredag til 15.30