Er det tid til at åbne for varmen i din bolig? Så bør du sikre dig, at dit varmeanlæg er klar til at yde en ekstra indsats. Det har kørt på lavt blus i sommermånederne og skal måske hjælpes lidt for at komme i omdrejninger og køre optimalt. Få vores tips og gode råd her.

Oversigt

  • God økonomi med naturgas
  • Indstil dit gasfyr til vinterdrift
  • Hold en vis temperatur for at undgå problemer med fugt
  • Motionér ventiler
  • Fjern luft fra varmesystemet
  • Få tips til at sænke gasregningen uden at fryse

God økonomi med naturgas

Varmeregningen er den største udgiftspost i de fleste husstande, og der er mange penge i at have et velkørende gasfyr sommer og vinter. Du betaler for hver eneste kubikmeter naturgas, der løber ind i dit fyr. Og modsat fjernvarme betaler du ikke rumafgift for naturgas, hvilket betyder, at du får fuldt udbytte af hver kubikmeter, du sparer. Det er særligt her i vintersæsonen, gasmåleren snurrer, selvom du ikke umiddelbart kan se det på din acontobetaling. Men når årsopgørelsen engang kommer, kan du få kontant udbytte af et velkørende gasfyr i de mørke måneder. Hold derfor et ekstra godt øje med, om dit gasfyr kører, som det skal. Lyser der lamper i displayet? Er der underlige lyde? Hvis du vil være helt sikker på, at dit fyr kører optimalt, bør du overveje en serviceaftale, hvor vores tekniker efterser fyret med jævne mellemrum. Så skal du ikke bekymre dig om noget.

Indstil dit gasfyr til vinterdrift

Mange moderne gasfyr stiller automatisk om mellem sommer- og vinterdrift. Hvis du har en ældre model, skal du måske gøre det manuelt. Tjek fyrets manual, hvis du er i tvivl.

Hvad betyder vinterdrift?

Vinterdrift betyder, at fyret både producerer varme til radiatorer og varmt brugsvand. Under sommerdrift producerer det kun varmt brugsvand.

På gasfyr med manuel indstilling vil sommerindstillingen typisk være markeret med en vandhane som ikon. Vinterindstillingen vil have en vandhane + en radiator.

Hvornår skal du så skifte til vinterdrift? Det afhænger af, hvornår du er klar til at få varme i radiatorerne igen. Mange gør det i september eller oktober, hvor nætterne begynder at blive kølige.

Ikke for koldt

Tidspunktet for omstilling til vinterdrift er hovedsageligt et spørgsmål om din personlige komfort. Men vær opmærksom på, at der ikke bliver for koldt i din bolig. Vi anbefaler, at temperaturen mindst er 16 grader i alle rum – kommer den under 14 grader, risikerer du at få problemer med fugt og svamp.

Sidder termostatventilerne fast?

Hvis der ikke kommer varme i radiatoren, når du drejer på termostaten, kan det skyldes, at ventilen sidder fast. Det kan nemt ske, når du ikke har brugt radiatoren i nogle måneder.

Ventilen skal blot have lidt motion for at blive funktionsdygtig igen. Først afmonterer du termostaten ved at løsne en skrue eller dreje på montage-ringen.

Nu har du adgang til den metalstift, der sidder i ventilen. Brug noget værktøj til at skubbe stiften ind nogle gange, til den glider frit igen. Det skal virke som om, at der sidder en fjeder derinde.

Hvis du ikke kan skubbe stiften ind, kan du prøve at banke forsigtigt på ventilens side. Det kan hjælpe til at løsne stiften.

Når stiften fungerer igen, monterer du termostaten igen, og radiatoren skulle fungere. Hvis stiften sidder uhjælpeligt fast, bør du kontakte din vvs’er.

Varmeregningen er den største udgiftspost i de fleste husstande, og der er mange penge i at have et velkørende gasfyr sommer og vinter.

- Brian Dehnhardt, Energirådgiver hos Energi Fyn

Er der luft i radiatoren?

Hvis der ikke kommer nok varme i radiatoren, og du har sikret dig, at ventilen fungerer, kan årsagen være luft i systemet.

Skru helt op for termostaten og løsn herefter forsigtigt den udluftningsventil, der sidder på enden af radiatoren. Hold et viskestykke under eller stil en balje til at opfange det vand, der kan komme.

Når der kommer vand ud af ventilen, skal den lukkes igen. Nu er luften ude, og vandet kan frit cirkulere igen. Det er en god ide at tjekke manometeret ved fyret – hvis trykket er faldet til under 1 bar, bør du fylde vand på anlægget, så det fungerer optimalt.

Hvis du ofte skal fylde vand på anlægget, bør du kontakte en VVS-installatør for en undersøgelse af årsagen.

Overvejer du et nyt gasfyr?

Har du en mistanke om, at dit gamle gasfyr ikke længere er så effektivt og økonomisk, som det var engang?

Kontakt os på 70 13 19 00 og få en uforpligtende snak om dine muligheder for at få tilskud til et nyt gasfyr.

Hvornår bør du tilkalde en fagmand?

Et varmeanlæg med gasfyr fungerer som regel uden de store problemer. Men hvis der begynder at lække vand fra anlægget, hvis du ikke kan få varme ud i alle rum eller bare hvis du er tvivl om noget, bør du kontakte en lokal vvs’er. Under alle omstændigheder må du ikke lave indgreb i systemet selv.

Serviceeftersyn sikrer god økonomi

Sommer eller vinter: Du bør til enhver tid sikre dig, at fyret er korrekt indstillet. Så får du mest mulig varme ud af den gas, du bruger.

Gennem Energi Fyn kan du få en billig serviceordning, der inkluderer faste serviceeftersyn plus tilkaldevagt hver dag året rundt. Det sikrer dig optimal varmeøkonomi og en lang levetid for dit anlæg.

Læs mere om vores serviceaftale her

Du kan også ringe til vores kundeservice på 70 13 19 00 og høre mere. Telefonerne er åbne hver dag kl. 08-16, fredag til kl. 15.30