Hjælp os med at gøre Danmarks energiforsyning grønnere. Det koster dig kun 50 øre om dagen og er nemt at komme i gang med. Du skal blot tilvælge ”gas med grøn omtanke” til din gasaftale. Læs videre nedenfor om gas med grøn omtanke.

Oversigt

  • Grøn biogas er fremtidens gas
  • Biogas er en hjørnesten i grøn energiforsyning
  • Stor reduktion af CO2-udslippet
  • Tilmeld dig nu

Grøn biogas er fremtidens gas

Vi vil gerne gøre Danmarks energiforsyning mere bæredygtig. Og det kan du hjælpe os med. Hvis du vælger ”gas med grøn omtanke” giver du 50 øre ekstra om dagen for din gas, og de penge går til investering i vedvarende grøn omstilling af gasnettet og til gradvist at øge mængden af biogas i gassystemet.

Nature Energy Biogas er Danmarks største producent af biogas, og har indtil videre opført seks biogasanlæg. Biogasselskabet har planer om mange flere, så vi kan udnytte endnu mere affald fra landbrug, fødevareproduktion mv. i stedet for at brænde kul og olie af.

Hvis du vælger gas med grøn omtanke bidrager du til forskning og udvikling i ny vedvarende energi

Jo flere kunder, der støtter indsatsen ved at tilmelde sig ”gas med grøn omtanke”, jo hurtigere går det.

En hjørnesten i fremtidens energiforsyning

Brugen af fossile brændsler i Danmark skal mindskes kraftigt de kommende år for at imødegå klimaforandringerne. I stedet skal vedvarende energikilder som vind, sol og biomasse tage over.

Hvor produktionen af sol- og vindenergi af naturlige årsager svinger, vil biogas være en stabiliserende faktor, der sikrer, at der altid kan leveres energi uanset vejforhold. Derfor bliver biogas en central del af det energisystem, der i fremtiden skal sikre stabil grøn energi til danskerne.

Du kan læse mere om biogas her.

Biogas sparer miljøet for store mængder CO2

De biogasanlæg, der er blevet bygget de senere år, gør allerede en stor forskel for Danmarks CO2-aftryk. I 2018 forventes biogas at udgøre 11% af det samlede gasforbrug i Danmark, og det betyder, at miljøet spares for hele 818.000 ton CO2 hvert år.

Det er blot begyndelsen – der er meget mere at hente!

Tilmeld dig nu

Det tager dig kun få minutter at støtte Danmarks grønne omstilling. Er du allerede kunde, og/eller har du spørgsmål om grøn gas med omtanke? Ring til kundeservice på 70 13 19 00, hvor vores konsulenter er klar til at vejlede dig. Vores telefoner er åbne alle hverdage kl. 08-16, fredag til 15.30.