Den årlige aflæsning af gasmåleren giver tryghed

En gang om året skal du aflæse din gasmåler og indberette aflæsningen til os. Det er en enkel handling, der tager få minutter, og som har flere fordele for dig:

 • Du får en korrekt afregning af det foregående års gasforbrug.
 • Du får en realistisk acontobetaling det kommende år, så risikoen for overraskelser minimeres.
 • Aflæsningen vil give dig en indikation, hvis dit gasfyr ikke fungerer korrekt og bruger for meget gas.

Det giver på flere måder god mening at få foretaget årsaflæsningen og indberetningen i rette tid.

Oversigt

 • Sådan aflæser du din gasmåler
 • Årsaflæsning
 • Flytteaflæsning
 • Hvis du ikke aflæser din måler

Sådan aflæser du din gasmåler

Gasmåleren sidder typisk ved siden af gasfyret. Aflæs tallene på tælleren og kun i hele tal, dvs. tallene til venstre for det røde felt.

Du kan indberette din årsaflæsning fra 5. - 31. marts.

Du har fire muligheder for at indberette din aflæsning:

 1. Online via e-mail fra os*.
 2. Online via login med kundenummer og målerserienummer.
 3. På servicetelefon 6315 6415.
 4. Returnere aflæsningskortet, vi sender til dig med posten. (Du modtager et aflæsningskort hvis ikke du har tilknyttet en e-mail adresse).

*Har du oplyst din e-mail til os, vil du i starten af marts måned modtage e-mails med informationer samt et link til nemt at foretage aflæsningen. Har du ikke oplyst din e-mail adresse, men gerne vil modtage e-mails, kan du via Selvbetjening opdatere dine brugeroplysninger og tilføje din e-mail adresse.

Indberettede du din årsaflæsning tidligt sidste år, kan du med fordel gøre det samme igen i år. Det er dog vigtigt, at du aflæser og indberetter din aflæsning senest d. 31. marts.

Årsaflæsningen

Årsaflæsningen er gældende for perioden 1. april til 31. marts.

Det betyder, at hele dit gasforbrug for vinteren bliver afregnet samlet, og at du dermed får et godt overblik over, hvordan din fyringsøkonomi har været i den kolde periode.

I en typisk bolig fordeler gasforbruget sig således over året:

Måned Fordeling %
APR 9
MAJ 3
JUN 2
JUL 2
AUG 2
SEP 3
Måned Fordeling %
OKT 7
NOV 12
DEC 15
JAN 16
FEB 15
MAR 14

Aflæs, når du flytter ind eller ud

Når du flytter til eller fra en bolig med naturgas, skal du aflæse din gasmåler og indberette den til os sammen med en flyttemeddelelse.

Gør det på din første, eller sidste, dag i boligen. Så er du sikker på, at dit gasforbrug bliver afregnet korrekt.

Hvis du ikke har en aflæsning af gasmåleren, når du udfylder flyttemeddelelsen, er du velkommen til at ringe til os på 63 15 64 15. Så hjælper vi dig.

Det koster gebyr, hvis du glemmer at aflæse din måler

Det er vigtigt for dig, at du indberetter din aflæsning i tide. Modtager vi den ikke inden for fristen, bliver vi nødt til at anslå dit forbrug. Det koster et gebyr på 337,50 kr. pr. aflæsning, som opkræves via din gasregning.

Samtidig risikerer du, at vi skønner forkert, og at du får en ekstraregning det følgende år, så husk derfor at aflæs i tide.

Aflæs nu

Log ind via Selvbetjening eller med dit målerserienummer og kundenummer.

Ring og få vejledning

Du er meget velkommen til at kontakte vores kundeservice. Vores konsulenter er klar til at vejlede dig omkring årsaflæsningen.

Ring til os på 63 15 64 15 – vi har åbent alle hverdage kl. 08-16, fredag til 15.