Grøn omstilling af gasnettet

Det er de færreste, der ved, at gasnettet allerede bidrager markant til den grønne omstilling. I 2014 strømmede den første grønne gas ud i gasnettet, og næste år vil andelen af grøn gas være oppe på 11 pct. Dermed er Danmark det land i Europa, der har den største andel grøn gas i gasnettet. Ikke mindst fordi Nature Energy producerer grøn gas, biogas, ved at bruge husdyrgødning, madaffald og andre affaldsprodukter. Vi har i dag fået nye ejere. Ejere, som vil sætte fuld fart på den grønne omstilling. Det betyder, at biogasproduktionen øges markant, og allerede i 2035 kan 100 pct. af gassen i gasnettet være grøn. Samtidig har de fynske kommuner overladt ejerskabet af gasnettet til staten. Det betyder, at gasnettet samles i ét statsligt selskab.

Biogas – en del af en bæredygtig fremtid

Biogas bliver en hjørnesten i fremtidens bæredygtige energiforsyning. Arbejdet med at etablere moderne, højeffektive biogasanlæg er allerede i gang, og Nature Energy er blandt pionererne på området.